GÜNCEL

İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı

Afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve belirlenecek olan afet risk azaltma çalışmalarının takibini yapmak, mükerrer olmasını önlemek ve etkinliğini artırmak için yerel düzeyde başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlendi.

İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı

Valilik Mavi Salon’da gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve STK temsilcileri ile AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali İhsan Su, ülkemizin jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden en çok etkilenen yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu kaydederek; “Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum" hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir.” dedi.

Vali Su, afetlere bağlı kayıplarla başa çıkabilmenin tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu kaydederek; “Ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında il afet risk azaltma planı hazırlık çalışmaları başlamış bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında İRAP’ın ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olduğunu söyleyen Vali Ali İhsan Su, söz konusu planın ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşacağını ve 5 yıl süre için geçerli olacağını açıkladı.

Vali Ali İhsan Su, İRAP’ın, başta büyükşehir belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kamu, kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının sunacağı katkıyla, bu yıl Eylül ayına kadar çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe girmesinin amaçlandığını kaydetti.

Vali Ali İhsan Su ilimizde İRAP planının hazırlanmasında katkı verecek kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına şimdiden teşekkür ederek sözlerini noktaladı.